Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła

6 listopada 2020

Drodzy mieszkańcy Gminy Maciejowice!

Gmina Maciejowice, dzięki środkom finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Maciejowice” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) 2020.

W ramach projektu nasi ankieterzy będą kontaktować się z Państwem (telefonicznie, mailowo, osobiście) w celu pozyskania danych w zakresie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków oraz wypełnienia Ankiety.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zachęcamy serdecznie wszystkich Państwa do samodzielnego wypełnienia Ankiety w formularzu Word  Ankieta _ver 2 w wersji elektronicznej i przesłania jej na adres e-mail: [email protected] lub [email protected] z dopiskiem „Ankieta inwentaryzacja źródeł ciepła”. Ankieta nie zawiera danych osobowych a jedynie adres nieruchomości (wskazanie go jest niezbędne).

Inwentaryzacja źródeł ciepła będzie prowadzona w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Ankietę można także wypełnić w formie papierowej (wydrukować lub pobrać druk z Urzędu Gminy).

Ankiety posłużą do stworzenia rejestru źródeł ciepła na terenie gminy który będzie dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o środki zewnętrzne np. na przedsięwzięcia termomodernizacyjne czy też w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej wydajne i ekologiczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie wypełniania Ankiety bardzo prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 25 682 57 37 wew. 21 lub 37.

Obowiązek wykonania powyższego opracowania wynika z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na jego środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. Zm.) oraz uchwały nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu.  Inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw i rodzaju paliw na terenie Gminy oraz podjąć właściwe działania w zakresie poprawy jakości powietrza.

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i dziękujemy za poświęcony czas.

Uwaga

Użytkownicy lokali, którzy nie wskażą źródeł ciepła ankieterowi będą zakwalifikowani jako posiadacze nieekologicznych źródeł ciepła tzw. ”kopciuchów”.

Ankieta do pobrania Ankieta _ver 2

Wójt

/-/ Tomasz Kwiatkowski

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00