Aktywnie przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice

10 czerwca 2013

 

Aktywnie przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu                 w Gminie Maciejowice

Od 14.10.2011 r. Gmina Maciejowice realizuje projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice”. Projekt jest   w 85% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. Całkowity budżet projektu wynosi 847 317,96 zł.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych   terenu Gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu do 30 gospodarstw domowych z Gminy Maciejowice i 9 jednostek podległych Wnioskodawcy z obszaru jego działania.

W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 9  jednostek podległych i 30 gospodarstw domowych z terenu gminy. Łącznie, na rzecz szkół, przedszkola i 30 gospodarstw Gmina zakupiła i przekazała 157 zestawów komputerowych (w tym 82 komputery stacjonarne, 45 laptopów wraz z oprogramowaniem i 9 drukarek dla jednostek podległych oraz 30 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i 30 drukarek dla gospodarstw domowych).

Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz umożliwiła zapewnienie nowoczesnych narzędzi do przygotowywania i prowadzenia zajęć we wszystkich szkołach i przedszkolu  z    terenu Gminy. Ponadto pozwoliła na utworzenie miejsc ogólnodostępnych  z możliwością skorzystania z komputera i Internetu (GOK, GOPS, GBP).

Projekt pozwolił także zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego zidentyfikowane wśród mieszkańców gminy znajdujących się trudnej sytuacji ekonomicznej. 30 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do uczestnictwa      w projekcie otrzymało wsparcie w postaci szkoleń  z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz w użyczenie zestawy komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu na okres 6 miesięcy w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat trwałości (po jego zakończeniu). Dzięki temu dzieci i młodzież z gospodarstw objętych wsparciem ma możliwość odrabiania lekcji on-line we własnym domu, korzystania z zasobów Internetu i   aplikacji komputerowych oraz doskonalenia umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy projektu oraz wszyscy zainteresowani mają możliwość bieżącego śledzenia postępów projektu na stronie projektu: www.wykluczeniecyfrowe-maciejowice.pl .

Wartością dodaną realizacji projektu jest powstanie na terenie Gminy Maciejowice infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wszystkim zainteresowanym skorzystanie z możliwości podłączenia do szerokopasmowego Internetu na zasadach komercyjnych, co wcześniej nie było możliwe na większości obszaru Gminy. Infrastruktura ta została wybudowana przez firmę wyłonioną w ramach postępowania przetargowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii projektu


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00