Ankieta dla mieszkańców gminy będących członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego pt. Poziom satysfakcji mieszkańców.

10 czerwca 2022

Na prośbę Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grup Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Tomaszek zamieszczamy ankietę do wypełnienia.

Ankieta dla mieszkańców gminy będących członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego pt. Poziom satysfakcji mieszkańców.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2da4406f&&b=3b5f5563f&&c=a80985a4

Prośba  o wypełnienie ankiety podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, która jest obecnie realizowana w  Stowarzyszeniu LGD (zgodnie z Wytyczną 10/1/2022 z 31 maja 2022 r.).

Zachęcamy do aktywnego udział w badaniu i wypełnienie załączonej ankiety pt. Poziom satysfakcji mieszkańców.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00