Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych!!!

11 września 2009

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach
zaprasza bezrobotnych bądź poszukujących pracy
mieszkańców Gminy Maciejowice
do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach


Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach
08-480 Maciejowice, ul. Kościuszki 17/1 ,Tel/fax (025) 682-57-80
e-mail: [email protected]

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00