Agresywne psy

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)

Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko: Małgorzata Cichecka
stanowisko: insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ  

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. /pobierz wniosek/
– Oświadczenie właściciela o utrzymywaniu psa w miejscu i warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt
– Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie

Opłaty:
Opłata skarbowa: za wydanie zezwolenia – 82,00 zł

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
– amerykański pit bull terier,
– pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
– buldog amerykański,
– dog argentyński,
– pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
– tosa inu,
– rottweiler,
– akbash dog,
– anatolian karabash,
– moskiewski stróżujący
– owczarek kaukaski.

Podstawa prawna:
art.10 ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności