Ewidencja działalności gospodarczej (4)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Kinga Wiśniewska
stanowisko ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
ceidg@maciejowice.pl

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

/pobierz wniosek/