Ewidencja działalności gospodarczej (5)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Kinga Wiśniewska
stanowisko ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach /pobierz wniosek/

Opłaty
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy
do 14 dni.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.

Podstawa prawna
art. 88a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności