Podatki i opłaty lokalne (1)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
Pokój nr 4    Podatki i opłaty lokalne zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń w sprawie:
– o dochodach z gospodarstwa
– o stanie majątkowym
– o nie zaleganiu z podatkiem
– o powierzchni użytków rolnych
– o hektarach przeliczeniowych
– o powierzchni gospodarstwa
– o posiadaniu budynków

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty

Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa  – 17zł
Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia o nie zleganiu z podatkiem  – 21zł

Zaświadczenia wydawane do celów socjalnych są zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Pobierz wniosek

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności