Oferty inwestycyjne

    Nazwa "Maciejowice" jest znana każdemu Polakowi. Swojsko brzmi ona również dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Toteż  Maciejowice swą przyszłość widzą przede wszystkim w rozwoju turystyki. Sąsiednie gminy, położone nieznacznie bliżej Warszawy, powoli wyczerpują swe możliwości. Nasza gmina jest pod wieloma względami niezwykle atrakcyjna. Władze i mieszkańcy są gościnni, otwarci na negocjacje i przygotowani na każdy rodzaj współpracy.

    Sercem maciejowickiej turystyki niewątpliwie stanie się z czasem Podzamcze. Podzamecki zespół pałacowo – parkowy i przyległe tereny o łącznej powierzchni 50 ha są własnością gminy. Możemy więc bez przeszkód zaoferować inwestorom to, co jest u nas najcenniejsze. Choć zubożały, posiada nadal trudną do przecenienia wartość i przy pewnych nakładach finansowych może powrócić do dawnej krasy. Wartość tego zespołu polega nie tylko na pięknie architektury i jej przyrodniczego otoczenia. Dla Polaka jest to miejsce szczególne.


Gmina Maciejowice przystąpiła do zmiany szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego.


1. Stawy podzameckie górne. Własność gminy.
Położone na tyłach parku. Grobla prowadząca z Podzamcza do wsi Polik (z młynem u nasady) dzieli stawy podzameckie na górne (własność gminy) i dolne (dzierżawione). Gmina rozpoczęła zagospodarowanie stawów. Dzięki pogłębianiu i przebudowie na zbiornik retencyjny, planowany jest rozwój różnych form rekreacji wodnej na powierzchni ponad 21 ha.

2. Teren pod pole biwakowe i ewentualny camping. Własność gminy.
Teren położony za stawami górnymi, otoczony zewsząd ciekami Okrzejki, Pytlochy – Borowej i łączącego je kanału, odizolowany lasem i łąkami od okolicznych wsi, dogodnie położony w stosunku do dróg bitych prowadzących z Maciejowic do Sobolewa i Łaskarzewa oraz w stosunku do parku w Podzamczu (od którego dzieli go odległość niespełna kilometra). Do planowanego pola biwakowego doprowadzona jest linia energetyczna. Wykonane są odwierty pod studnie głębinowe. Powierzchnia – 3,64 ha. Gmina poszukuje inwestora z doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu tego rodzaju obiektów.

3. Kraski Dolne. Budynek i działka po Szkole Podstawowej. Własność gminy.
Budynek parterowy, murowany, stan dobry. Powierzchnia użytkowa 500 m². Wzniesiony na działce wielkości 0,61 ha.

4. Maciejowice, ul. Lubelska (niegdyś plac targowicy). Teren pod usługi. Własność gminy.
Powierzchnia: 0,49 ha. Uzbrojony w energię elektryczną i gaz.

5. Maciejowice. Szpital, siedziba GS "SCh". Własność gminy.
Szpital maciejowicki był początkowo szpitalem w tym dawnym znaczeniu i dopiero przed wojną stał się szpitalem w dzisiejszym rozumieniu. Dziś jego parter zajmują GS "SCh". Reszta budynku pozostaje wolna. Właściciel, chce przeznaczyć ten budynek pod potrzeby turystyczne, bądź pod handel i usługi, do czego predestynuje go doskonałe położenie (rynek, obok trasy przelotowej i restauracji). Powierzchnia użytkowa wynosi 270 m². Jest on integralnie związany z działką o powierzchni 0,22 ha.

6. Maciejowice.   Własność Wspólnoty Gruntowej.
Nr geodezyjny 1195/2. Powierzchnia 4 ha. Charakter terenu: sucha łąka, gleba kl. VI. Położenie: na tyłach bazy należącej do Rejonu Dróg Publicznych. 1 km od Maciejowic i 0,5 km od trasy Warszawa – Puławy. Utwardzona droga, teren uzbrojony w energię elektryczną. Kontakt : Stanisław Mączyński, tel. (0-25) 682 – 57 – 47 lub Kazimierz Niewczas, tel. (0-25) 682 – 58 – 18

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności