Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie

8 stycznia 2010
          Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2009 roku gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 254 912,27 zł ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  na realizację projektu pod nazwą ,,Równe Szanse – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Maciejowice". Projekt uzyskał wynik 116 punktów i zajął jedno z sześciu pierwszych miejsc na liście rankingowej wniosków dofinansowanych.  Spośród 355 wniosków złożonych w ramach konkursu dofinansowanie uzyskało 74 projekty.
          Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowy i gimnazjalnych z gminy Maciejowice.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00