DOFINANSOWANIE NA KOLEKTORY SŁONECZNE

16 stycznia 2015

 Maciejowice, dnia 16.01.2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że złożony w 2010 roku wniosek o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej pod nazwą „Ciepło ze słońca – poprawa jakości środowiska naturalnego gmin powiatu garwolińskiego – etap I”, został zaakceptowany do dofinansowania. Zadanie musi zostać zrealizowane do 30 czerwca 2015 r.

Z uwagi na krótki okres do realizacji inwestycji, konieczne jest pilne ponowne złożenie ankiet o przystąpieniu do projektu przez osoby, które takie ankiety złożyły w 2010 roku.

Wysokość dofinansowania wynosi 70% wartości inwestycji, właściciele posesji poniosą 30% kosztów.

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, zgłoszeniu wymaganej liczby chętnych uczestników i wyłonieniu Wykonawcy w przetargu. Wtedy też zostanie podana ostateczna kwota do wpłaty przez mieszkańców.

W przypadku rezygnacji części osób, które złożyły ankiety w 2010 roku, do projektu włączone zostaną osoby z listy rezerwowej.

Ankiety można podpisać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, biuro Zespołu ds. Funduszy Unijnych (Ratusz, wejście od strony przystanku) w terminie do dnia 23 stycznia 2015 roku, w godz. od 8.00 do godz. 17.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Funduszy Unijnych (p. Anna Krogulec, p. Beata Rulak-Fryc) pod nr tel. 25 682 57 37 wew. 36, w godz. 8.00-17.00 oraz w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Gminy (p. Anna Nazorek, p. Sławomir Kalbarczyk) pod nr tel. 25 683 2031 w godz. 8.00- 16.00.

Ankieta

Oświadczenie

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00