Dotacja na kolektory słoneczne

30 sierpnia 2010
         Wójt Gminy Maciejowice informuje mieszkańców o możliwości złożenia wniosku o środki unijne na zakup i montaż kolektorów słonecznych  na budynkach mieszkalnych indywidualnych. Urządzenia te umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej. Średnie pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę w skali roku z kolektora wynosi 65 %, w tym latem około 100 %, zimą około 40 %.

Korzyści zastosowania kolektorów słonecznych to:
możliwość wykorzystania kolektora w każdym miejscu,
oszczędność kosztów związanych z uzyskaniem ciepłej wody,
trwałość kolektorów na poziomie 25 lat,
możliwość modułowej rozbudowy kolektorów w przypadku konieczności zwiększenia jego mocy,
możliwość przeniesienia kolektorów w inne miejsce,
współgranie z tradycyjnymi metodami ogrzewania wody.

          W przypadku realizacji zadania kolektory byłyby własnością Gminy Maciejowice przez okres trwania projektu, tj. 5 lat. Po 5 latach nastąpi przekazanie instalacji właścicielowi budynku.
          Wniosek o pozyskanie środków zostanie przygotowany przez Urząd Gminy. Program zakłada uzyskanie 85 % dofinansowania, natomiast właściciel budynku pokryje 15 % wartości zakupu i montażu kolektora słonecznego (ok. 2.000 – 3.000 zł wraz z kosztem ubezpieczenia). Realizacja inwestycji nastąpi w 2011 roku. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy w Maciejowicach  do dnia 10 września 2010 r.
          Deklaracje pobrać można w Urzędzie Gminy, u sołtysa wsi lub ze  strony internetowej www.maciejowice.pl .
          Deklaracje złożone po terminie będą umieszczone na liście rezerwowej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25/682 57 37 wew. 36 lub 21.
          Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania przez gminę środków zewnętrznych.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński  Deklaracja uczestnictwa w projekcie instalacji kolektorów słonecznych

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00