Dotacje do kolektorów słonecznych

21 września 2010

DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MACIEJOWICE
Informacja dla mieszkańców

          W nawiązaniu do złożonych przez Państwa Ankiet uczestnictwa w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych  oraz planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” i zaistniałą możliwością pozyskania funduszy unijnych na realizację przedmiotowej inwestycji poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych, finansowych i prawnych planowanego projektu.
          W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (wersje do pobrania ze strony Urzędu), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu.
          Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w projekcie, jednocześnie informując, że termin przyjmowania umów  wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej,  ( w którym działka ujawniona jest jako zabudowana)  upływa dnia 15 października 2010 roku.
          Wydrukowane umowy można pobrać w Urzędzie Gminy Maciejowice oraz w wersji elektronicznej ze strony internetowej gminy.

Serdecznie zapraszam!

/-/ Sylwester Dymiński

Wójt Gminy Maciejowice

– warunki techniczne, prawne i finansowe realizacji projektu
– umowa użyczenia i montażowa  (gospodarstwo 1-3 osoby)
– umowa użyczenia i montażowa  (gospodarstwo 4-6 osób)
– umowa użyczenia i montażowa  (gospodarstwo 7-9 osób)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00