Dozynki Gminne 2011

29 sierpnia 2011

           W dniu 28 sierpnia w Strychu odbyły się Dożynki Gminne. O godz. 10:40 przy szkole uformowano korowód dożynkowy. Przy muzyce miejscowych kapel w barwnym korowodzie, uczestnicy uroczystości udali się na Mszę Świętą
do Kaplicy pod wezwaniem Świętego Stanisława w Strychu.

           Mszę Świętą w intencji rolników, dziękując za tegoroczne plony odprawił ks. Stanisław Marczuk Proboszcz Parafii Maciejowice.

           Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy, który w imieniu własnym, Radnych Rady Gminy Maciejowice oraz Pana Ryszarda Fryca Sołtysa wsi Strych powitał wszystkich przybyłych gości: Panią Poseł Stanisławę Prządka, Pana Krzysztofa Żochowskiego Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, Księży, przedstawicieli Starostwa Powiatowego – Pana Marka Chciałowskiego Starostę oraz Radnych Powiatowych: Pana Janusza Zaczka, Bogusława Godulę, osoby kandydujące w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu: Pana Ryszarda Smolarka, Panią Elżbietę Woźniak Sionek, Panią Teresę Orowiecką, Pana Jerzego Piesio oraz Grzegorza Woźniaka, przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Krzysztofa Dąbrowskiego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pana Romana Jaworskiego Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Panią Mariannę Król z WFOŚiGW.
           Po powitaniu gości Pan Wójt podziękował rolnikom za całoroczny trud i wysiłek jaki wkładają w swoją pracę. W swym wystąpieniu Pan Wójt podziękował Wojewodzie i Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW za wsparcie finansowe w kwocie ponad 1 280 000 zł na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku podtopień podczas dwukrotnej fali powodziowej na Wiśle. Wykonano w Kępie Podwierzbiańskiej, Podwierzbiu, Wróblach- Wargocinie, Tyrzynie, Podłężu, Nowych Kraskach- Kraskach Dolnych, Antoniówce Wilczkowskiej- Antoniówce Świerżowskiej. Do wykonania pozostały jeszcze drogi w Domaszewie, Kawęczynie-Ciosny.
           Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, wicemarszałkowi Ewie Orzełowskiej i posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu za otrzymane dofinansowanie w wysokości 467 tys. zł z ministerstwa sportu oraz 328 350 zł UMWM na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Razem daje to 790 tys. zł, a całość realizowanej inwestycji wynosi 967. 032,52 zł. Dofinansowanie w kwocie 495 tys. zł ze środków PROW na rewitalizację budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem rynku w Maciejowicach. Dofinansowanie w kwocie 29.000 zł z FOGR budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin Grądki- Topolin. Dofinansowanie ze środków POKL kwotą ponad 49 tys. zł szkoleń na kursy prawa jazdy dla strażaków oraz zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego. Dofinansowanie w kwocie 650 tys. zł ze środków POKL wyrównania szans edukacyjnych uczniów z gminy Maciejowice.
           Pan Wójt dziękował również Panu Tomaszowi Skrzyczyńskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Warszawie za przyznaną dotację w kwocie 30 tys. zł na utylizację azbestu oraz przyznanej w ub. tygodniu pożyczki na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 550 tys. zł.
           Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane na ręce Pani Poseł Stanisławy Prządka za trud i pomoc jaką włożyła, aby nie dopuścić do likwidacji posterunków policji w Maciejowicach i powiecie garwolińskim.
           MZDW Rejon Drogowy Otwock za przebudowę drogi wojewódzkiej 736 na odcinku Samogoszcz- Podwierzbie za kwotę ponad 700 tys. zł.
           W wyniku dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w br. odbudowano drogę w Antoniówce Świerżowskiej za kwotę 1.300 tys. zł.
           Ponadto zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Oronne, Mciejowice, Oblin, Podoblin, Domaszew. Dobiegają końca prace nad projektem budowlanym sieci wodociągowej w miejscowościach położonych w południowej części gminy, tj. Uchacze, Kawęczyn, Strych, Turzyn, Wróble, Wargocin, Kobylnica, Kochów Kępa, Kochów. Ze środków własnych wykonano nawierzchnię asfaltową w miejscowości Podłęż, Podwierzbie- Kępa Podwierzbiańska.
           Na prowadzone inwestycje w tym roku gmina przeznaczyła 6.178,752 zł, z tego środki własne ok. 2.700 tys. zł, a pozyskane z zewnątrz- ok. 3,5 mln zł.

           Po przemówieniu Starostowie Dożynek Państwo Marzena i Tomasz Pełka z Kobylnicy przekazali na ręce Pana Sylwestra Dymińskiego Wójta Gminy Maciejowice bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki.
           W trakcie uroczystości medalami „Zasłużony dla Rolnictwa” zostali wyróżnieni: Pani Agnieszka Grylak z miejscowości Strych, Pan Tomasz Kwiatkowski z Podstolic oraz Pan Marcin Rutkowski z Przewozu.

            Rozstrzygnięte zostały również konkursy na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Najlepszą potrawę regionalną Doliny Środkowej Wisły”. Wszystkie wieńce biorące udział w konkursie zachwycały kunsztem oraz techniką wykonania.


                 Szkolne Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej                    Sołectwo Strych


Sołectwo Oronne


Pierwsze miejsce w konkursie zajął wieniec wykonany przez Szkolne Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej przy PSP w Antoniówce Świerżowskiej, II miejsce – Sołectwo Strych, III miejsce – Sołectwo Oronne. Wieniec ze Szkolnego Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej z Antoniówki będzie reprezentował naszą gminę na tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Miętnem.

           W konkursie na „Najlepszą potrawę Doliny Środkowej Wisły”, I miejsce zajęły – drożdżowe bułeczki- Jagodzianki wykonane przez Szkolne Muzeum ziemi Nadwiślańskiej działające przy PSP w Antoniówce Świerżowskiej.

           W części artystycznej wystąpił zespół dziecięcy „Obereczek” i zespół ludowo- obrzędowy „Galopka” działający, przy GOK w Maciejowicach, swój dorobek ludowy zaprezentowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Wróbli – Wargocin i Oronnego oraz kapele: Rutkowskich z Przewozu, Braci Cicheckich, Powiślaki i Janka Łoskota z Kawęczyna.
           Podczas trwających występów, równorzędnie odbyły się: turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Maciejowice, oraz finał Radno- Gminnej Ligi Mistrzów.

           W turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Maciejowice I miejsce zajął zespół Uchacze, II miejsce – Oronne, III miejsce – Samogoszcz.
           W finale „Radno-Gminnej Ligi Mistrzów”, I miejsce – Maciejowice -drużyna Pana Radnego Jaworskiego, II miejsce- Oblin – drużyna Pani Radnej Rączki, III miejsce- Maciejowice – drużyna Pana Radnego Paproty. Najlepszym strzelcem Radno – Gminnej Ligi Mistrzów został Adrian Misiak z Oblina, natomiast najlepszym bramkarzem Mateusz Sękulski z Maciejowic.
           Uczestnicy uroczystości mogli odwiedzać stoiska: Gospodarstwa Agroturystycznego Pani Marzeny Oszkiel, Szkółki Leśnej z Nadleśnictwa Garwolińskiego, Stolarstwa artystycznego Pana Mirosława Gładysza i produktów mleczarskich OSM Garwolin.


 

   


           Gwiazdą Dożynkowego wieczoru był zespół MELODIA BAND współpracujący z programem „Jaka to melodia”. Dzień pełen atrakcji zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Exell”.

List Pani Teresy Anny Wargockiej Poseł na Sejm RP

List Pana Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP

List Pana Krzysztofa Tchórzewskiego Posła na Sejm RP

List Pana Marka Chciałowskiego Starosty Powiatu Garwolińskiego

List Pana Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego

Zapraszamy do galerii zdjęć…

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00