DOŻYNKI GMINNE 2017

29 sierpnia 2017
W dniu 27 sierpnia 2017r. do Kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy przybyli uczestnicy dożynek gminnych by podziękować Panu Bogu za zebrane plony z pól, sadów i ogrodów. Ks. Proboszcz Bogusław Filipiuk odprawił Mszę Świętą w intencji rolników, ich rodzin i wszystkich którzy przyczynili się do tych zbiorów prosząc jednocześnie o zdrowie i siłę dla nich.


Podczas Mszy wszyscy dziękowali za dary ziemi i kolejny udany rok dla rolników. W podziękowaniu za urodzajne plony przedstawiciele rolników przynieśli Dary Ołtarza:
Chleb – Państwo Ewa i Wiesław Bienias z Podwierzbia
Świece – Pan Adam Gliwka oraz Pan Ryszard Pokorski
Kwiaty – Koło Gospodyń Wiejskich z Podłęża
Miód – Państwo Stanisława i Jan Flak z Maciejowic
Kosz z owocami – Państwo Mariola i Jacek Pokorscy z Budów Podłęskich
Warzywa – Państwo Anna i Piotr Stasiak z Krasek Dolnych.
Chleb i wino złożyli Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice oraz Pan Paweł Jaworski Przewodniczący rady Gminy Maciejowice.Po Mszy św. korowód dożynkowy udał się na plac  OSP w Podłężu, gdzie odbyły się główne uroczystości. Jak co roku Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Maciejowice odśpiewały tradycyjną dożynkową pieśń „Plon niesiemy plon” podczas której starostowie dożynek Państwo Ewa i Wiesław Bienias przekazali chleb Wójtowi Gminy, aby mógł podzielić się ze wszystkimi uczestnikami uroczystości. Po tej pięknej części ceremoniału dożynkowego wszyscy odśpiewali hymn państwowy.

Następnie Pan Sylwester Dymiński – Wójt Gminy Maciejowice powitał wszystkich gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy. Szczególne słowa uznania skierował do rolników dziękując za trud ich pracy – podkreślił wartość szczególną naszego codziennego chleba oraz dzielenia się nim: „ Za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam Wam słowa najwyższego uznania. (…) To Wy z niepokojem i troską patrzycie w niebo upraszając dobrej pogody, by ziemia wydała obfite plony. Ziemia jest karmicielką, gdy się ją uprawia i pielęgnuje- wówczas wydaje plon, dostarcza nam żywności. (…) Piękny tradycyjny gest dzielenia się chlebem jest wyrazem braterstwa , przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. (…) Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie.”Wójt Gminy przedstawił również inwestycje wodociągowe, drogowe, inwestycje w infrastrukturę publiczną oraz sportowo-rekreacyjną, które prowadzone były w Gminie Maciejowice w ciągu ostatniego roku (od poprzednich Dożynek), na które przeznaczono ponad 13 mln. zł., z czego dofinansowania ponad 6,4 mln.zł., z budżetu gminy 6,80 mln. zł.

Następnie  Pan Edward Jaworski, odczytał list od Pani Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP.

List do mieszkańców skierował również Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, który odczytała asystentka Pana Posła Pani Aleksandra Mianowska.Odczytane zostały również listy od: Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz od Pana Jarosława Kalinowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Listy odczytał Pan Andrzej Nakonieczny.Do urzędu gminy wpłynęły także listy od Pana Henryka Kowalczyka – Ministra – Członka Rady Ministrów oraz Pana Zbigniewa Chlaściaka – Wójta Gminy Wilga (treść listów w załącznikach).

Krótkie przemówienia do mieszkańców wygłosili również: Pan Jerzy Piesio – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Pan Michał Walczak z  KRUS w Garwolinie oraz Pani Stanisława Prządka – Poseł na Sejm RP czterech kadencji.

W uroczystościach dożynkowych wziął udział również Pan Marian Piłka – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, były Poseł na Sejm RP.Jak co roku wręczono również puchary oraz nagrody dla najlepszych rolników z naszego terenu. Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie Pan Waldemar Paziewski, wyróżnił Pana Zbigniewa Sitnika z Oblina, Pana Sylwestra Bieniasa z Krasek Górnych, Panią Ewę Bienias z Podwierzbia za największą ilość mleka dostarczonego z ich gospodarstw.Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się: Obereczek, KGW Podłężanki, KGW Oronne, KGW Strych, Klub 50+ i po raz pierwszy zespół  z Domaszewa. Nie zabrakło również tańców przy akompaniamencie naszych kapel ludowych. Uczestnikom dożynek przygrywały kapele: „Jaśki”, „Powiślaki” oraz kapela „Braci Cicheckich”.

Jak co roku podczas dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, do którego zgłosiło się 19 sołectw (10 wieńców i 9 koszy) i który w tym roku wygrało Sołectwo Podwierzbie, oraz konkurs „Najlepsza Tradycyjna Potrawa Regionalna  Doliny Środkowej Wisły”, w których wzięli udział przedstawiciele 4 sołectw. Jurorom najbardziej smakowały potrawy przygotowane przez Sołectwo Kawęczyn.O godz. 20.00 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – zespół IMPERIUM. Uczestnicy dożynek gminnych do północy tańczyli przy muzyce zespołu RODOS.Ponadto uczestnicy mieli szereg atrakcji: stoisko z lodami, goframi, balonami, można było obejrzeć wystawę sprzętu rolniczego a także stoiska z rękodziełami artystycznymi. Nie obyło się również bez stoisk z tradycyjną kuchnią ludową.


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00