Dożynki Gminne 2018

28 sierpnia 2018W dniu 26 sierpnia 2018 r. w Maciejowicach na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Gminne Dożynki.
O godz. 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury uformowano korowód dożynkowy, w którym uczestnicy uroczystości przy muzyce gminnych kapel udali się na Mszę Świętą do Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach.      Proboszcz parafii Ks. Kan. Stanisław Marczuk o godz. 12.00 odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji rolników i ich rodzin oraz w podziękowaniu za tegoroczne plony.


W podziękowaniu za zebrane plony rolnicy przynieśli oraz przekazali w trakcie mszy Dary Ołtarza:
Chleb złożyli starostowie dożynek, Państwo Nina i Marcin Rutkowscy,
Świece – Pani Anna Broniewska sołtys Maciejowic wraz Panią Danutą Machaj i Panią Magdaleną Kieliszek członkami Rady Sołeckiej,
Kwiaty – Państwo Justyna i Krzysztof Paprota z Maciejowic,
Miód – Państwo Stanisława i Jan Flak z Maciejowic,
Kosz z owocami – Państwo Elżbieta i Jan Cicheccy z Pogorzelca,
Warzywa – Państwo  Zenona i Edward Przyczka z Przewozu.Chleb i wino złożyli Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice oraz Pan Paweł Jaworski Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne część uroczystości dożynkowych (przekazanie chleba dożynkowego przez Starostów Dożynek oraz wystąpienie Pana Sylwestra Dymińskiego Wójta Gminy) odbyło się w kościele.Po Mszy Świętej Koła Gospodyń Wiejskich odśpiewały tradycyjną dożynkową pieśń „Plon niesiemy plon” podczas której starostowie dożynek Państwo Nina i Marcin Rutkowscy przekazali chleb Wójtowi Gminy. Chlebem tym Pan Wójt podzielił się ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.


Następnie głos zabrał Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice. W swoim wystąpieniu  zwrócił uwagę na to jak ważna i odpowiedzialna jest praca rolnika. Podkreślił, że „(…) Dzisiejsze święto to zarazem dziękczynienie za  plony, które z takim mozołem zostały zebrane (…)”. Pan Wójt mówił o tym jak szczególnie trudna jest praca rolnika, że  „(…)nie ma określonej godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy (…)”, a dodatkowo „(…)uzależniona jest od wielu czynników(…). To Wy z niepokojem i troską patrzycie na niebo oczekując dobrej pogody by ziemia wydała obfite plony”.

Wójt dziękował rolnikom, za „(…)wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam Wam słowa najwyższego uznania(…). W imieniu społeczności gminnej dziękuję Wam za trud i wysiłek, jaki wkładacie w swoją pracę, za przywiązanie do ziemi, za serce które jej dajecie, za miłość i szacunek”.
Pan Wójt omówił inwestycje, które prowadzone były w Gminie Maciejowice od poprzednich Dożynek oraz podsumował, że w czasie „ (…) ostatnich trzech kadencji tj. od 2007 roku na inwestycje wydaliśmy ponad 52 mln. 200 tys. zł. (…) >> czytaj więcej….
Co roku na Dożynkach przyrzekałem dzielić otrzymany chleb sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło. I tak czyniłem przez całe swoje trzy kadencje sprawując zaszczytne stanowisko Wójta Gminy. (…) Czyniłem to jak dobry gospodarz, który chce dla swojej ziemi najlepiej. (…)
wspólnie z Radami Gminy każdej kadencji robiłem dla Gminy Maciejowice, wszystko co najlepsze!!!! (…).”
Pan Wójt mówił również o trudnościach z jakimi borykała się Gmina w ostatnich latach. W swoim wystąpieniu poinformował, że w najbliższych wyborach nie będzie ubiegał się o reelekcję, dlatego zwrócił się do Mieszkańców Gminy „(…)o mądry wybór osoby na stanowisko Wójta i radnych do Rady Gminy. Wybierzcie tych, którzy dają gwarancję, że będą realizować to co tu w Gminie określimy, a nie organizacje, które nie ponoszą odpowiedzialności za nasze losy. Wybierzmy tak, aby Wójt był reprezentantem mieszkańców (…).”


       Dalsze uroczystości Dożynkowe  kontynuowano na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach. Zastępca Wójta Pan Ryszard Brodziak powitał gości zaproszonych oraz mieszkańców Gminy.       Następnie głos zabrali: Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Marian Piłka – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Stanisława Prządka oraz Pani Joanna Bala Dyrektor OR KRUS w Warszawie, która przeczytała list skierowany do uczestników Dożynek od Premiera Mateusza Morawieckiego.
       W trakcie uroczystości dożynkowych wręczono nagrody za udział w konkursie nt. Bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym organizowanym przez KRUS oraz nagrody ufundowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Garwolinie dla najlepszych dostawców mleka Gminy Maciejowice.
       Na scenie zaprezentowały się również: zespół Obereczek, Koła Gospodyń Wiejskich: Podłężanki, Strych, Oronne i Domaszew oraz Klub „50+”. Uczestnikom tego święta  przygrywały kapele: „Powiślaki”, „Jaśki” oraz kapela Krzysztofa Staręgi.


       Jak co roku podczas dożynek odbył się konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, w którym udział wzięło 15 sołectw, pierwsze miejsce zdobył wieniec dożynkowy Sołectwa Oronne, natomiast w konkursie na „Najlepszą Tradycyjną Potrawę Regionalną Doliny Środkowej Wisły” wygrały potrawy przygotowane przez KGW ze Strycha.
       O godz. 20.00 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – zespół TOLEDO, przy którym bawili się uczestnicy dożynek. Po ich koncercie na scenie wystąpił zespół ACTIV, który zabawiał wszystkich do północy.

Życzenia dla rolników przesłali:Galeria zdjęć….

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00