DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

25 sierpnia 2008
     24 sierpnia 2008r. w Maciejowicach odbyły się DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE. Tegoroczne uroczystości objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Organizatorami Dożynek byli Starosta Powiatu Garwolińskiego i Wójt Gminy Maciejowice.
    Od godziny 10:00 przy Publicznym Gimnazjum im. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach gromadzili się przedstawiciele gmin i miast powiatu z wieńcami dożynkowymi. Gości i mieszkańców Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Samogoszczy dekorowały pięknymi kłosami z tegorocznych zbiorów.
     Kilkuset osobowy korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Maciejowic do miejscowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP g
dzie o godz. 11:30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna odprawiona w intencji rolników i zebranych plonów z pól, łąk i sadów. Mszę Świętą odprawili księża: ks. Stanisław Marczuk proboszcz parafii Maciejowice, ks. Piotr Kardas proboszcz parafii Samogoszcz i ks. Jarosław Juszczyński proboszcz parafii Wróble-Wargocin.
    Po Mszy Świętej, barwny korowód dożynkowy na Maciejowicki Rynek poprowadziły kapele, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, organizatorzy, Starostowie Dożynek Państwo Justyna i Tomasz Grzebalscy z Podłęża niosący chleb wypieczony z tegorocznych zbóż, za nimi grupy wieńcowe z gmin Powiatu Garwolińskiego oraz 11 wieńców z Gminy Maciejowice i zaproszeni goście w tym: Pan Bogusław Kowalski – Poseł na Sejm RP, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektorzy KRUS, Urzędu Skarbowego, Władze Starostwa Powiatowego wraz z Dyrektorami wydziałów, komórek organizacyjnych oraz
jednostek podległych starostwu, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie powiatu garwolińskiego, Radni Rady Powiatu Garwolińskiego i Rady Gminy Maciejowice, Przewodniczący Rad Miast i Gmin powiatu garwolińskiego, przedstawiciele zakładów pracy, przedsiębiorcy i mieszkańcy.
     Otwarcia Dożynek dokonali Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński oraz
Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Grzegorz Wożniak, na ręce których starostowie dożynek przekazali bochen chleba symbolizujący zebrane plony.
     Podczas uroczystości dożynkowych 25 rolników uhonorowano medalami „Zasłużony dla rolnictwa”. Medale przyznane zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczał je Pan Ryszard Jastrząb Naczelnik wydziału z Departamentu Doradztwa Oświaty Rolnej i Nauki.
     W trakcie uroczystości podsumowane zostały również konkursy: „Piękna zagroda wiejska” (wygrali Państwo Małgorzata i Sylwester Mazek z miejscowości Kozłów gm. Parysów oraz Hanna i Krzysztof Ochnio z Budziska gm. Trojanów), „Najlepsza Potrawa Regionalna Doliny Środkowej Wisły”( wygrał bigos myśliwski przygotowany przez panie z sołectwa Kawęczyn) oraz na najpiękniejszy wieniec dożynkowy (I miejsce zajął wieniec wykonany przez mieszkańców Pogorzelca).
     Ponadto Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie i w Rykach ogłosiła wyniki konkursu na największych dostawców mleka w klasie ekstra.
     Część artystyczną rozpoczął Polonez w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach. Starodawne Wesele Ludowe „O
d wianeczka do czepeczka” przedstawiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, inscenizacja przygotowana została pod kierunkiem Pani Jadwigi Krześniak.
     Ciekawe programy artystyczne zaprezentowały również Koła Gospodyń Wiejskich  z Wróbli – Wargocina, Oronnego oraz Samogoszczy. Ponadto młodzież z Gimnazjum przedstawiła inscenizację słowno-muzyczną „Bitwa pod Maciejowicami”. Na zakończenie części artystycznej zaprezentowały się kapele ludowe: Mariana Wiącka, Stefana Nowaczka oraz Jana Łoskota.
     Późnym popołudniem bogaty program artystyczny uświetnił występ Cezarego Makiewicza i Koltersów.
     Dodatkowymi atrakcjami były: wieczorny koncert zespołu SKALAR, występ gwiazdy wieczoru ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY oraz pokaz sztucznych ogni.
      Uroczystościom Dożynkowym przez cały dzień towarzyszyły: wystawa obrazów malowanych przez dzieci na kółku plastycznym w Gminnym Ośrodku Kultury, wystawa fotografii „Maciejowice z lotu ptaka” przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, wystawa płodów rolnych zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Powiatowy
Zespół Doradców w Garwolinie z towarzyszącymi jej wystawami „WITRAŻ” i „MALARSTWO”. Ponadto stoiska informacyjne zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Mazowiecką Izbę Rolniczą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się potrawy Regionalne Doliny Środkowej Wisły przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Oronnego, Wróbli-Wargocina oraz panie z sołectwa Kawęczyn, ponadto miody z pasieki Stanisławy i Jana Flak, kiermasze i stoiska, wesołe miasteczko, ogródki piwne i bufety.
     Uczestnicy dożynek delektowali się nalewkami przygotowanymi przez Panią Mariannę Król z Samogoszczy. Firma STAWEX, Państwa Weroniki i Stanisława Krześniak zorganizowała loterię fantową, z której dochód został przekazany dla biednych dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach na zakup niezbędnej wyprawki dla ucznia do podjęcia nauki w nowym roku szkolnym.

zapraszamy do galerii zdjęć.

Przemówienie Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego

List Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji Dożynek

List Pana Jarosława Kalinowskiego Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

List Pana Waldemara Kraski Senatora Rzeczypospolitej Polskiej

List Pana Jerzego Nasiadko Dyrektora WZMiUW w Warszawie

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00