Dożywianie w szkołach

23 lutego 2009
     W dniu 05.02.2009r. uruchomiono dożywianie dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej oraz Samogoszczy poprzez wydawanie gorących posiłków.
      Aby dożywianie mogło być rozpoczęte Wójt Gminy Maciejowice w ciągu niespełna 3 miesięcy zlecił wykonanie przez pracowników grupy interwencyjnej szeregu prac, które umożliwiły przygotowanie, przewóz oraz wydawanie posiłków w wyżej wymienionych szkołach. Do wykonanych prac należy zaliczyć remonty mające na celu dostosowanie istniejących już pomieszczeń do przygotowania posiłków w szkole w Oronnem oraz wydawania posiłków w szkołach w Samogoszczy i w Antoniówce zgodnie z zaleceniami Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Garwolinie. Ponadto zakupiony został samochód FIAT FIORINO, którym obecnie dowożone są ciepłe posiłki, oraz zatrudniono 3 dodatkowe osób:
– 1 osoba do wydawania posiłków w PSP w Samogoszczy,
– 2 osoby do przygotowania oraz wydawania posiłków w PSP w Oronnem.
      Koszt tego bardzo ważnego dla uczniów szkól w Samogoszczy i w Antoniówce przedsięwzięcia należy wycenić na ok. 96 000zł.
      W kwocie tej nie uwzględnione są koszty energii elektrycznej, gazu zużytego przy przygotowaniu posiłków, środków czystości, paliwa i amortyzacji samochodu przy przewożeniu posiłków oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników.
Mimo wysokich kosztów ważniejsze jest dobro dziecka.
      W pierwszym dniu tj. 5 lutego kuchnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Oronnem przygotowała 166 obiadów z czego do w/w szkół przewieziono 114 posiłków.
      Na dzień dzisiejszy sprawa dożywiania została rozwiązana, jednakże ze względu na duże zainteresowanie dożywianiem w Samogoszczy, prowadzone są działania mające na celu zwiększenie ilości obiadów. W tym celu zostaną podjęte dalsze działania, tak aby dzieci chętne do korzystania z obiadów mogły z nich korzystać. Tak duże zainteresowanie posiłkami powodowane jest tym, że posiłki dostarczane na czas są bardzo smaczne, gorące oraz tanie.
      Ceny posiłków zostały skalkulowane zgodnie z przepisami prawa tj. uczniowie pokrywają koszty produktów wykorzystanych bezpośrednio do wytworzenia posiłku.
W chwili obecnej cena obiadu dla jednego ucznia wynosi 2,20 zł.
      Pozostałe koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem do szkół oraz wydawaniem uczniom ciepłych posiłków w całości pokrywa Gmina.
       Przygotowanie zwiększonej ilości obiadów i dostarczenie ich do szkół nastąpi w ciągu 2 – 3 tygodni z powodu niezbędnych zakupów dodatkowego sprzętu.
      Pocieszającym jest fakt, że wszystkie dzieci, które korzystają z posiłków finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, od tej pory zamiast kanapek otrzymują gorące i pełnowartościowe posiłki a dzieci które do tej chwili nie korzystały z posiłków mogą za symboliczną kwotę zjeść smaczny obiad składający się z dwóch dań.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00