Festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych "Żyjemy inaczej ale wśród Was"

16 lipca 2013
  

  W niedzielę 14 lipca 2013 r. na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji już po raz trzeci odbył się festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: „Żyjemy inaczej, ale wśród Was”
W festynie udział wzięli m.in. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miętnego i Żelechowa oraz niepełnosprawni z naszej gminy.
     Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. Były liczne gry i zabawy, występy klaunów, szczudlarzy, pokazy I Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona, policji oraz straży pożarnej z Garwolina. Podczas festynu odbył się również konkurs plastyczny: "Maciejowice.Namaluj mój świat". Wszystkie te atrakcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem osób które przybyły na ten festyn. Po raz kolejny można było zauważyć wspólną zabawę ludzi zdrowych z niepełnosprawnymi. Festyn uzmysłowił jak potrzebna jest integracja naszego środowiska.
Późnym popołudniem rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Grafit”. Całość imprezy zakończyła się koncertem gwiazdy wieczoru „Eleni”. Koncert zrobił ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach.
Nad bezpieczeństwem uczestników podczas koncertu i zabawy czuwała Agencja Ochrony "ZUBRZYCKI".


Na realizację przedsięwzięcia Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek został wysoko oceniony przez Lokalna Grupę Działania Forum Powiatu Garwolińskiego i aktualnie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.



Zapraszamy do galerii

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00