Gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice – etap XII”

18 sierpnia 2020

Gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice – etap XII”

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 49 431,89 zł, stanowi 100 % wartości całego zadania i została przeznaczona na unieszkodliwienie 175,365 Mg, odpadów zawierających azbest z posesji.

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00