Gmina Maciejowice w projekcie Granty PPGR

3 października 2022

Gmina Maciejowice na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2079/2022 realizuje  projekt

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach projektu zakupiono 61 szt. laptopów i 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z monitorami. 

Realizowany projekt ma na celu wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Komputery, które zostały zakupione przez Gminę Maciejowice, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach w trybie nauczania zdalnego, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00