„Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

21 października 2021

Maciejowice dnia, 21 października 2021 r.

 

Nabór do programu wsparcia dla uczniów – dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR

 

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w dniach od 22 października do 29 października 2021 r. w godz. 8.00-16.00 Gmina Maciejowice będzie prowadzić nabór do programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Nabór jest skierowany do  uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Maciejowice, których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w PGR.

W ramach Programu ww. uczniowie otrzymają komputery/laptopy/tablety z oprogramowaniem do nauki, w tym nauki zdalnej.

Kryteria uprawniające do uczestnictwa Ucznia w Programie:

  1. Członek rodziny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub opiekun prawny był zatrudniony w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  2. Uczeń zamieszkuje Gminę Maciejowice
  3. Uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia,
    sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu zgłoszenia się do Programu należy złożyć w UG Maciejowice następujące dokumenty:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia pełnoletniego potwierdzające spełnianie kryteriów uczestnictwa w projekcie  – Załącznik_nr_7 – oświadczenie_rodzica opiekuna_prawnego , Załącznik_nr_8- oświadczenie_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu
  3. W przypadku posiadania również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienie w PGR członka rodziny
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda_rodo_klauzula.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia do programu można pobrać i wypełnić w siedzibie UG Maciejowice (wzory dokumentów znajdują się na stole w korytarzu głównym) a  następnie złożyć w sekretariacie (liczy się data wpływu dokumentów do UG).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Wójt

 

Tags:
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00