Inauguracja Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki

1 lutego 2017
Dnia 26 stycznia 2017 r. w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Inauguracja Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki w związku z 200-rocznicą jego śmierci.

Organizatorem spotkania  był dr Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. W uroczystości wzięły udział delegacje i Poczty Sztandarowe Szkół Kościuszkowskich oraz przedstawiciele Samorządów Gmin i Miast związanych z działalnością Tadeusza Kościuszki.

Honorowy patronat nad imprezą przejęła Wicemarszałek Senatu Pani Maria Koc.

Naszą Gminę reprezentowała delegacja samorządowa z Panem Sylwestrem Dymińskim Wójtem Gminy Maciejowice oraz  Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem Krystianem Milewskim a także delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach z Dyrektorem Panem Jackiem Poczkiem i Zastępcą Dyrektora Panią Małgorzatą Brodacką oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego Panią Beatą Kondej.

Wszystkie delegacje złożyły wiązanki. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na spotkanie Wszechnicy Kościuszkowskiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tam zostały przedstawione propozycje planu obchodów Roku Kościuszkowskiego, które przedstawił Pan Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej.

Scenariusz obchodów imprez i uroczystości zaplanowanych w Maciejowicach przedstawił Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice, które dotyczyły 223 – rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, XXXIII Międzynarodowego Rajdu Kościuszkowskiego i XXXIV Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego.


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00