Informacja o dofinansowaniu w formie pożyczki

16 grudnia 2020

Gmina Maciejowice podpisała w dniu 15.12.2020 r. umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POŁOŻONYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY MACIEJOWICE – ETAP III WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY”

Wartość przedsięwzięcia:       596 870,00 zł (netto)

Pożyczka NFOŚiGW:                 480 482,00 zł (netto)

W ramach zadania zostanie wybudowana sieci wodociągowa w części Podwierzbia, Kraskach Nowych i Kraskach Dolnych o długości 3,959 km oraz 41 przyłączy wodociągowych.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00