INFORMACJA

12 października 2015
Maciejowice, dnia 12 października 2015 r.

INFORMACJA

         Wójt Gminy Maciejowice informuje, że odbiór odpadów selektywnych i zmieszanych odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. (tj. piątek).
Błędnie została wpisana data w harmonogramie odbioru odpadów na 2015 rok.

Z up. Wójta
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca Wójta

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00