INFORMACJA

31 sierpnia 2016

W dniu 31 sierpnia 2016 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – Antoniówka Świerżowska, Antoniówka Wilczkowska, Oblin, Oblin Grądki, Podstolice, Topolin, Domaszew, Przewóz, Maciejowice i Kochów.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm HYDROTECH Piotr Sereda z miejscowości Przeworsk oraz BUDAMEX Damian Sereda z miejscowości Tryńcza. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru inwestorskiego robót instalacji sanitarnych jest Pan Jan Stoń Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich z Garwolina.

W ramach zadania będzie wykonane:
•    38 891 m sieci wodociągowej,
•    8 351 m przyłączy,
•    366 szt. przyłączy domowych.

Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 4,5 mln zł. Jest to największa inwestycja realizowana do tej pory przez gminę Maciejowice.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00