INFORMACJA

26 października 2009

INFORMACJA
 BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W  MIEJSCOWOŚCIACH:
ORONNE, MACIEJOWICE – ETAP III 
ORAZ CZĘŚCI  WSI  KOCHÓW  I  OBLIN

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Oronne, Maciejowice – etap III oraz części wsi Kochów i Oblin”, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki  w kwocie 600 000,00 zł.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00