INFORMACJA

21 kwietnia 2017
Wójt Gminy Maciejowice przypomina, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i są czynne w pierwszą sobotę miesiąca nieparzystego (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad).

Do punktów tych można przekazywać następujące odpady:
– przeterminowane leki;
– chemikalia (np. oleje odpadowe, farby, rozpuszczalniki);
– zużyte baterie i akumulatory;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
– zużyte opony;
– tekstylia;
– odpady zielone.

PSZOK-i zlokalizowane są w:
MACIEJOWICACH – teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Przewozińska,
PODŁĘŻU – działka gminna pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia, a budynkiem OSP Podłęż
i przystankiem autobusowym.


Daty odbiorów odpadów  w PSZOK-ach w latach 2017 i 2018:
Pierwsza sobota miesiąca przypadającą w nieparzystym miesiącu:
7 stycznia 2017 r.
4 marca 2017 r.
6 maja 2017  r.
1 lipca 2017 r.
2 września 2017  r.
4 listopada 2017 r.   
 
13 stycznia 2018 r.
(przełożone z 6 stycznia 2018r.)
3 marca 2018 r.
5 maja 2018 r.
7 lipca 2018 r.
1 września 2018r.
3 listopada 2018 r.


Punkty czynne są w godzinach 8:00-16:00.
Prosimy nie przywozić odpadów wcześniej.


Niedopuszczalne i karalne jest pozostawianie odpadów w miejscach publicznych, lasach, nieużytkach, czy też w miejscach lokalizacji PSZOK-ów poza wyznaczonymi terminami przyjmowania odpadów.

Przykłady niewłaściwych zachowań:

        

         

        

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00