INFORMACJA

5 maja 2017
Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Maciejowice, że wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn. Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 – 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900-30+900 złożony w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd  Województwa Mazowieckiego w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Dofinansowanie na w/w zadanie wynosi 16 619 697,64 zł i obejmuje przebudowę wałów w  miejscowościach  Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Nowe Kraski, Kraski Górne, Pasternik.

Termin rozpoczęcia inwestycji – II połowa 2017 roku.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została opublikowana lista projektów do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępna pod linkiem http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,35419,56323317.html.

Szczegółowe informacje będą publikowane na dalszym etapie realizacji zadania.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00