INFORMACJA

30 maja 2017
W dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa".

Gmina Maciejowice reprezentowana przez Pana Sylwestra Dymińskiego – Wójta Gminy i  Panią Jolantę Jedynak – Skarbnik zawarła umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dofinansowanie w wysokości 1 871 799,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska.

W ramach dofinansowanego zadania zostanie wybudowane blisko 31 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Podłęż, Budy Podłęskie, Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Kraski Górne, Ostrów, Pasternik i 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynkach komunalnych w: Podłężu i Pogorzelcu.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5887,46-gminnych-inwestycji-z-dofinansowaniem.html


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00