INFORMACJA

6 czerwca 2018
KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW 2018

 

Organizator wypoczynku: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

Warunki uczestnictwa w wypoczynku  dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

 

1.    data urodzenia dziecka – po 1 stycznia 2002r.

2.    co najmniej jedno z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Uwaga: Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania kolonii (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem kolonii).

 

Koszt (dopłata od rodziców) 350,00 zł./os.

Dofinansowanie ze środków FSUSR 750 zł.

Miejsce i termin wypoczynku: Biały Dunajec 11-21 sierpnia 2018 r.

Liczba miejsc: 20 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zgłoszenia przyjmuje: E.Mądra Urząd Gminy Maciejowice pok. nr 3 tel. (25) 682-57-37 w. 15

Wymagane dokumenty:

1.    Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

2.    Zgody na przetwarzanie danych osobowych (2 dokumenty)

3.    Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury.

·      Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie.

·      Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego. Na zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres podlegania ubezpieczeniu/pobierania renty, emerytury.

Pliki do pobrania:
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00