Informacja

25 października 2011

 


 

W dniu 20 października 2011 r. Gmina Maciejowice podpisała umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów pt. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynku zabytkowego Ratusza w Maciejowicach realizowaną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii o Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012. Przyznane wsparcie wynosi 24 700,00 zł, jednak nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest: Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, zwłaszcza w rejonie projektu, poprawę wizerunku gminy oraz przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich.

Operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego. 

  

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00