INFORMACJA

20 sierpnia 2018
      Wójt Gminy Maciejowice informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Posterunek Policji w Maciejowicach prowadzi działania Priorytetowe  „BEZPIECZNY  SKWER
tj. maksymalne ograniczenie spożywania alkoholu na terenie skweru w Maciejowicach.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00