INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

21 kwietnia 2020

W związku z koniecznością realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, prosimy wszystkie osoby które dokonały wymiany źródeł ciepła (pieca) lub/ i termomodernizacji budynku o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Zgłoszenia można dokonać:

Druk zgłoszenia do pobrania:

wzór_informacji_o_termomodernizacji

wzór_informacji_o_wymianie_źródła_ciepła

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00