Informacja dla mieszkańców ulicy Polikowskiej w Maciejowicach

6 czerwca 2019

Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie informuje mieszkańców ulicy Polikowskiej, że w bieżącym roku zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice etap V ( ul. Polikowska), w związku z tym od dnia 10.06.2019 r. upoważniony przez gminę projektant będzie aktualizował projekt budowlany sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Prosimy o umożliwienie i udostępnienie terenu działek celem ustalenia aktualnej lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych.

 

WÓJT

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00