Informacja dot. rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Maciejowice

18 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

 zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na terenie Gminy Maciejowice.

Zgodnie z harmonogramem do 25 marca br.  trwa etap składania wniosków do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do 31 marca br. trwa etap składania wniosków do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można składać w wersji papierowej w placówkach w wyznaczonych punktach lub przesłać skan wniosku i załączników drogą emailową.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkola i szkół lub na stronie Urzędu Gminy Maciejowice w zakładce:

Dla mieszkańców/oświata.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców, że w/w zaświadczenie dostarczą w terminie późniejszym (niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających otrzymanie zaświadczenia).

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz niezbędne wzory wniosków na stronach szkół i przedszkola:

  • Publiczne Przedszkole w Maciejowicach

http://www.ppmaciejowice.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=864

http://www.ppmaciejowice.szkolnastrona.pl/p,7,rekrutacja

 

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Maciejowicach

http://spmaciejowice.manifo.com/spmaciejowice-pl/uwaga

http://spmaciejowice.manifo.com/rekrutacja-2020-2021

 

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy

http://spsamogoszcz.szkolnastrona.pl/art,648,rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00