INFORMACJA – INWESTYCJA LECZENIE I KOSERWACJA DRZEW POMNIKOWYCH NA TERENIE GMINY

3 października 2011

INFORMACJA – INWESTYCJA   LECZENIE  I  KOSERWACJA  DRZEW  POMNIKOWYCH  NA TERENIE  GMINY


„Leczenie i konserwacja drzew pomnikowych na terenie gminy Maciejowice”,
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5 978,88 zł.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00