INFORMACJA – INWESTYCJA USUWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH

26 września 2011
    

INFORMACJA – INWESTYCJA  USUWANIE  I  UTYLIZACJA  WYROBÓW AZBESTOWYCH


„Utylizacja płyt azbestowo-cementowych  z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice – etap III”,
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 33 589,60 zł.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00