Informacja o dofinansowaniu

4 marca 2011

 

 

 

         W dniu 28 lutego 2011 r. Gmina Maciejowice podpisała umowę przyznania pomocy na operację pn. Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach – etap I realizowaną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane wsparcie wynosi 495 000 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest: Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy, zwłaszcza w rejonie projektu, poprawa wizerunku gminy, wzrost dostępu do miejsc kultury oraz przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich.

 

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00