Informacja o dofinansowaniu

30 stycznia 2012

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Podłęż wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Umowa przyznania pomocy nr 00039-6922-UM0700228/10 RW.II./AR/0219.4-228/10 została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Maciejowice w dniu

9 stycznia 2012 roku


Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków EFRROW: 500 000,00 zł.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00