Informacja o dofinansowaniu

30 października 2015

                                                            

Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice – etap VII” – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w formie dotacji, w kwocie w kwocie 45 570,00 zł.

www.wfosigw.pl                        www.nfosigw.gov.pl

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00