Informacja o dofinansowaniu – MAŁY PROJEKT

9 września 2013
W dniu 6 września 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach podpisał umowę przyznania pomocy na realizację operacji "Festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".  Wysokość pomocy wyniesie 16 000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Operacja z zakresu małych projektów została zrealizowana w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Jej głównym celem było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, związanego z promocją lokalnych walorów, w Maciejowicach w dni 14 lipca 2013r.


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00