Informacja o dofinansowaniu w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

22 października 2021

W dniu 18.10.2021 r. została podpisana umowa pożyczki Nr 0050/21/OW/P z dnia 18.10.2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap VII”. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy w miejscowości Maciejowice za kwotę łączną 536 047,83 zł netto, z czego pożyczka z WFOŚiGW wyniesie 427 135,00 zł netto.

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00