INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZY UE

15 lipca 2014

                           

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowice – etap II” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Umowa przyznania pomocy nr 00067-6921-UM0700015/14 została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Maciejowice w dnia 25 czerwca 2014 roku

– Całkowita wartość projektu: 1 049 902,12 zł

– Koszty kwalifikowane: 734 438,69 zł

– Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków EFRROW: 550 829,00 zł.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00