Informacja o dofinansowaniu z PROW 2014-2020

17 maja 2017

                                                        

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

 

Gmina Maciejowice pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dofinansowanie w wysokości 1 871 799,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,      w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa".

Uchwała Nr 679/242/17 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy została podjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego    w dniu 16 maja 2017 r.

 

www.mazowieckie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/mazowieckie/2017_pliki/PROW/05/zaktualizowana_lista_operacji.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00