Informacja o dofinansowaniu z PROW 2014-2020

15 lipca 2016
                                                                                                                        

W dniu 14 lipca 2016 r. w Warszawie Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński wraz z Panią Skarbnik Jolantą Jedynak podpisali umowę z Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu dofinansowania na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice wraz z budową odwodnienia – ul. Ks. G. Piramowicza”.

Pozyskane wsparcie wynosi 688 346,00 zł. i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00