Informacja o dofinansowaniu

12 stycznia 2012

Informacja – dofinansowanie na realizację operacji pt. Modernizacja obiektów sportowych w miejscowości Samogoszcz. 

        

        W dniu 9 stycznia 2012 r. Gmina Maciejowice podpisała umowę przyznania pomocy na operację pt. Modernizacja obiektów sportowych w miejscowości Samogoszcz realizowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012. Przyznane wsparcie wynosi 500 000 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest: poprawa standardu życia mieszkańców poprzez sport wpływający na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość. Stworzenie możliwości i warunków dostępu do sportu, podniesienie poziomu ogólnej kultury ludzkiej – uświadomionej w procesie edukacji i wychowania do życia we wspólnocie i społeczeństwie.

 

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00