Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

13 grudnia 2019

W dniu 22 listopada 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Maciejowice” zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Maciejowice w ramach programu priorytetowego „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.
Udzielono dotacji w kwocie 29 412,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w 2019 roku zakupiono:

– Ubranie specjalne FIRE MAX3 – złoty NOMEX – 5 kompletów

– Generator piany lekkiej – 1 st.

– Motopompa pływająca Niagara – 1 szt

– Wąż pożarniczy tłoczny 52/20 – 5 szt

– Wąż pożarniczy tłoczny 75/20 – 5 szt

– Prądownica Turbo Jet 2011 – 1 szt

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00