Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

5 stycznia 2022

Maciejowice, dnia 31 grudnia 2021r.

RI.7031.P.Ś.266.2021

 

 

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Maciejowie podaje do publicznej wiadomości informację o terminie obowiązywania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Maciejowice:

  • Umowa nr 145/2021 z dnia 08.12.2021r.- termin realizacji usługi od 01.01.2022r. do 31.12.2023 r.

 

Z up. WÓJTA

/-/ Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00