Informacja o wyborze oferty

24 listopada 2017

RI.6830.1.2017                                                                        Maciejowice, dnia 2017-11-24

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania  w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną  w Maciejowicach oznaczoną  w ewidencji gruntów  i budynków numerem ewidencyjnym działki 187 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SI1G/00065361/0, a nieruchomością  sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 186 dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr SI1G/00026068/1 w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

1. „ GEODIMEX” Robert Pomorski, ul. Gdańska 123, 84-200 Wejcherowo – 18450.00 zł. brutto
2.  Usługi Geodezyjno-Prawne „MILI-METR”  Joanna Dziergowska,  ul. Poznańska 4, 96-300 Żyrardów – 3700.00 zł brutto
3. „ GEOTOR” Usługi Geodezyjne – Tomasz Rumianek, Stoczek 25 D, 08-410 Garwolin – 5350.00 zł. brutto
4. „GEORYS” Usługi Geodezyjne – Roman Siwiński, ul. Sienkiewicza 2, 08-430 Żelechów – 4182.00 zł. brutto

         Gmina Maciejowice na podstawie pkt. III zapytania ofertowego, zleci wykonanie przedmiotowego rozgraniczenia, Pani Joannie Dziergowskiej, zam. ul. Poznańska 4, 96-300 Żyrardów, która zaoferował najniższą cenę – 3700,00 zł (brutto).

W Ó J T              
/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00